Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών και ηγετική παρουσία στον κλάδο της, αναζητά Εμπορικό Διευθυντή για τις ανάγκες ανάπτυξης και διοίκησης των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την συνολική επίβλεψη, διοίκηση και επικαιροποίηση των εμπορικών λειτουργιών και εμπορικής πολιτικής. Επιπλέον θα κατευθύνει τις σχετικές αλλαγές και επικαιροποιήσεις των συστημάτων πληροφορικής με στόχο την άριστη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων απομακρυσμένων πωλήσεων. Τέλος, θα έχει την ευθύνη διοίκησης του προσωπικού των τμημάτων, τον έλεγχο της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, αναφερόμενος στο Δ.Σ. της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι αντίστοιχης κατεύθυνσης 
Σχετική δεκαετής εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης
Εμπειρία στην διοίκηση ανθρώπων και έργων
Άριστη γνώση αγγλικών και προγραμμάτων Η/Υ
Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
Ικανότητα εργασίας κάτω από συνεχή πίεση επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS