Περιγραφή

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics στην Ελλάδα, αναζητά Αναλυτή για τις ανάγκες ενημέρωσης
της Εμπορικής Διεύθυνσης της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την καταγραφή και ανάλυση εμπορικών δεδομένων πελατών – πωλήσεις, κερδοφορία, κόστη, δαπάνες κλπ – για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση της Διεύθυνσης, αξιοποιώντας κατάλληλα, τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
Κάτοχος Πιστοποίησης ή Μεταπτυχιακού στην Διαχείριση Δεδομένων – Data Analyst
Τουλάχιστον 5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στην ανάλυση εμπορικών δεδομένων
Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ (Excel & PPT)
Καλή γνώση των λειτουργιών μιας σύγχρονης επιχείρησης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS