Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με σημαντικό μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά και δίκτυο εξαγωγών σε όλο τον κόσμο, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων, με στόχο την εύρυθμη διοίκηση του τμήματος πωλήσεων και των υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη σχεδιασμού, διαμόρφωσης και υλοποίησης της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, την διοίκηση και καθοδήγηση των πωλητών και των υποκαταστημάτων, με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και σε νέες αγορές – super markets, private labels, βιομηχανικούς πελάτες

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών και σε θέση διοίκησης πωλήσεων σε βιομηχανία τροφίμων
Εμπειρία στην διαμόρφωση budget και την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής
Εμπειρία στην διοίκηση και καθοδήγηση τμημάτων πωλήσεων
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα
Εξαιρετική γνώση χρήσης Η/Υ – excel, ERP 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS