Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών αναζητά Διευθυντή Πωλήσεων για τις ανάγκες διοίκησης, οργάνωσης
και ανάπτυξης του τμήματος πωλήσεων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και καθοδήγηση του τμήματος πωλήσεων, την αξιοποίηση
ευκαιριών περαιτέρω ανάπτυξης στα τελικά σημεία της αγοράς και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με μεγάλους προμηθευτές.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ σχετικής με το αντικείμενο κατεύθυνσης
Τουλάχιστον 3 έως 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση Προϊσταμένου – Διευθυντή Πωλήσεων
Γνώσεις budgeting και reporting προς την διοίκηση
Εξαιρετική γνώση χρήσης Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
Εμπειρία στη διοίκηση, καθοδήγηση και οργάνωση δικτύου πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS