Περιγραφή

Μεγάλη πολυεθνική βιομηχανία αναζητά Διευθυντή Προσωπικού με σύμβαση έργου διάρκειας 6 μηνών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και πρακτικών
για τις εργασιακές σχέσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 5 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας
Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS