Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο της και εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης,
αναζητά Διευθυντή Παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών αποτελεσματικής λειτουργίας της παραγωγικής της μονάδας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής του εργοστασίου για λογαριασμό
των πελατών της εταιρείας, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες μεθόδους και κριτήρια της παραγωγής,
τηρώντας τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και κατευθύνοντας κατάλληλα το προσωπικό του εργοστασίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος/ διπλωματούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε αντικείμενο σχετικό με την θέση εργασίας
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, στην διοίκηση παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
Πολύ καλές γνώσεις οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων
Πολύ καλή γνώση και εφαρμογή θεμάτων Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS