Περιγραφή

Γνωστή εμπορική εταιρεία με premium προϊόντα που απευθύνεται στον κλάδο του ho.re.ca αναζητά Διευθυντή Λειτουργιών & Ανάπτυξης
για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του κλάδου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος, τη διοίκηση και καθοδήγηση του προσωπικού και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των προϊόντων της εταιρείας – Β2Β – με επιχειρήσεις ho.re.ca.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τουλάχιστον 5-7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας αποκλειστικά από τον κλάδο f&b και αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου ή εμπορικής εταιρείας τροφίμων και ποτών
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 
Ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης εργαζομένων
Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS