Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων αναζητά Διευθυντή Εργοστασίου για τις εγκαταστάσεις της στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση ορθής λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, τον έλεγχο των αποθηκών, την πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, την συντήρηση συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, την εισήγηση νέων τεχνολογιών και τον συντονισμό ανάπτυξης νέων προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 5-7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ευθύνης διοίκησης εργοστασίου
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σχετικό με τομέα τροφίμων
Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση λειτουργιών εργοστασίου
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS