Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων αναζητά Διευθυντή Εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου,
την οργάνωση και έλεγχο των σταδίων της παραγωγής και την βελτίωση των παραγωγικών δεικτών. Επίσης θα είναι υπεύθυνος
για την πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, την εισήγηση νέων τεχνολογιών
και τον συντονισμό ανάπτυξης νέων προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 7 έτη αντίστοιχης εμπειρίας σε θέση στον κλάδο των τροφίμων
Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ/ ΤΕΙ (Μηχανολόγος, Παραγωγής & Διοίκησης)
Απαραίτητη γνώση παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος, reporting (KPIs)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Εμπειρία στην διαχείριση προσωπικού
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS