Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία παραγωγής τροφίμων αναζητά Διαχειριστή Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την παραμετροποίηση, διαχείριση, συντήρηση δικτυακού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τον διαγνωστικό έλεγχο, την αναγνώριση και αποκατάσταση βλαβών, την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου, την αποτελεσματική διαχείριση υποδομών LAN / WAN και την διατμηματική συνεργασία για προσδιορισμό μελλοντικών αναγκών δικτύου και για σχεδιασμό αλλαγών – νέων έργων που προκύπτουν και απαιτούνται για την λειτουργικότητα της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ/ΙΕΚ με επιθυμητή κατεύθυνση Μηχανικός Πληροφορικής/ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ή αντίστοιχο αντικείμενο
Τουλάχιστον 5 χρόνια αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας
Πολύ καλές γνώσεις για την λειτουργία και υποστήριξη δικτύων (firewall, routers, switches, access points κλπ)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
Επιθυμητές ανάλογες πιστοποιήσεις (Cisco CCNA κλπ)
Εμπειρία σε IP τηλεφωνία, σχεδιασμό και υποστήριξη  δικτύων & τηλεπικοινωνιών 
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS