Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου, αναζητά Διαχειριστή IT & Συστημάτων Επικοινωνίας, για τις ανάγκες υποστήριξης των εργασιών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τη διασφάλιση λειτουργίας εξοπλισμού των θέσεων εργασίας και του εξοπλισμού εσωτερικής
και εξωτερικής επικοινωνίας,  την κάλυψη νέων αναγκών πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων της επιχείρησης, την συντήρηση των συνδέσεων και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα 2-3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (IT Support, System & Network Administrator)
Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών
Άριστη γνώση Αγγλικών
 Γνώσεις σε θέματα PBX systems, Active Directory, System Backup & Recovery
Γνώσεις MS Office 365, ERP, CRM, διαχείρισης δικτύων, hardware & software
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση, ευέλικτος και με πνεύμα ομαδικότητας

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS