Περιγραφή

Παραγωγική εταιρεία τροφίμων με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αναζητά Γραφίστα, για τις ανάγκες της στις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό συσκευασιών προϊόντων, εντύπων, εταιρικής ταυτότητας, περιπτέρων εταιρικής συμμετοχής σε εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) καθώς και με την διαμόρφωση υλικού για το το εταιρικό e-shop.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος τίτλου σπουδών Γραφιστικής ή σχετικού με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 3-5 έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων και διαθέσιμο portfolio
Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (illustrator, Photoshop, Corel)
Γνώσεις Web Design
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επικοινωνία & επαγγελματική ορολογία)
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα και εφευρετικότητα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS