Περιγραφή

Εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου αναζητά Γραμματεία Τεχνικού Τμήματος
για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την γραμματειακή υποστήριξη σε τεχνικά ζητήματα, την επικοινωνία με πελάτες
και καταγραφή των αιτημάτων τους, την επικοινωνία με το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης  και την ορθή διαχείριση των αναγκών των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής με τεχνικό υπόβαθρο (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Επιθυμητή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, ιδανικά σε θέση σχετικού αντικειμένου
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ευελιξία σε συνθήκες πίεσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS