Περιγραφή

Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, αναζητά Γραμματεία Διοίκησης
με στόχο την καθημερινή διαχείριση των εργασιών και την περαιτέρω οργάνωση και βελτίωση τους.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα ασχοληθεί με την υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών της εταιρείας, του εμπορικού τμήματος και του Διευθύνοντος Συμβούλου, την επίλυση τυχόν προβλημάτων εύρυθμης λειτουργίας, και τις προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης των εργασιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ σχετικής με το αντικείμενο εργασίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη εταιρείας
Εμπειρία στην υποστήριξη εμπορικού τμήματος – καταχωρήσεις, προμηθευτές
Προθυμία, ενδιαφέρον και διάθεση για βελτίωση των εργασιών
Τυπική, σχολαστική, συνεπής στην διαχείριση του χρόνου
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS