Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία τροφίμων αναζητά Γραμματεία Διοίκησης για την υποστήριξη των εσωτερικών της εργασιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών της εταιρείας
και του Διευθύνοντος Συμβούλου στα καθημερινά διοικητικά καθήκοντα, την προετοιμασία, οργάνωση και παρακολούθηση
εγγράφων, εκθέσεων και παρουσιάσεων καθώς και την επίλυση καθημερινών ζητημάτων και προβλημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικών ή συναφούς αντικειμένου
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office – Excel, ERP)
Οργάνωση και διαχείριση χρόνου, εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS