Περιγραφή

Εμπορική – εισαγωγική εταιρεία στον κλάδο της Μόδας, με εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων χονδρικής και πωλήσεων λιανικής
αναζητά Γραμματεία Διοίκησης για την υποστήριξη των εσωτερικών της εργασιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών της εταιρείας, την επίλυση καθημερινών ζητημάτων και προβλημάτων, τις προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης των εργασιών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη Αγγλικών
Άριστη χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων ERP
Οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ανθρώπινων πόρων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS