Περιγραφή

Εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού τεχνολογικής κατεύθυνσης με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και ακτίνα δράσης όλη την Ελλάδα, αναζητά Γραμματέα – Β.Λογιστή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα ασχοληθεί με την διαχείριση της γραπτής, προφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας από/ προς την εταιρεία, την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης και την βασική λογιστική υποστήριξη, με την εποπτεία του εξωτερικού λογιστή.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 1-3 ετών από σε θέση με αντίστοιχα καθήκοντα
Απαραίτητη γνώση Λογιστικών – καταχωρήσεις παραστατικών
Γνώση ERP συστημάτων και γενικότερα προγραμμάτων μηχανογραφικής υποστήριξης – επιθυμητή γνώση Softone
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, με πιστοποίηση τίτλου σπουδών
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαδική εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS