Περιγραφή

Γνωστή εμπορική εταιρεία προϊόντων θρέψης αναζητά Γεωπόνο – Στέλεχος Πωλήσεων για την ανάπτυξη του δικτύου της
στην περιοχή της Θεσσαλίας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων της περιοχής – πωλήσεις, εισπράξεις, έλεγχος υπολοίπων, την ανάπτυξη και επικοινωνία της εταιρείας και των προϊόντων της στην αγορά και την μεγιστοποίηση της είσπραξης υπολοίπων λογαριασμών πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία
Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας – κατεύθυνση φυτικής παραγωγής ή μηχανικής, μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται πλεονέκτημα
Πολύ καλή γνώση της αγοράς
Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Οργανωτική και διοικητική ικανότητα με εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS