Περιγραφή

Βιομηχανία καινοτόμων αρδευτικών συστημάτων με σημαντική παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναζητά Γεωπόνο
Πωλητή Αρδευτικών Συστημάτων για τις ανάγκες της ανάπτυξης της στο πελατολόγιο Β2Β με έμφαση στην Αττική & Βοιωτία.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την υποστήριξη, διακράτηση και ανάπτυξη του πελατολογίου Β2Β – χονδρέμποροι – διερευνώντας
και την δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές στον τομέα ευθύνης του.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος/ Γεωργικών Μηχανημάτων
Τουλάχιστον 2 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στον γεωπονικό τομέα πωλήσεων – η γνώση των αρδευτικών συστημάτων
ή εξοπλισμού, αποτελεί επιπλέον προσόν
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ
Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων
Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εκτός Αττικής
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS