Περιγραφή

Κορυφαία καινοτόμος ελληνική εταιρεία με ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά, εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, και πολύ καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αναζητά Γεωπόνο Πωλητή με έδρα την Ημαθία, για τις ανάγκες υποστήριξης του εταιρικού πελατολογίου στην ελληνική αγορά.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου, την διερεύνηση των πελατειακών αναγκών, την έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού, την αναζήτηση ευκαιριών περαιτέρω ανάπτυξης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής Γεωπονίας ΑΕΙ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται επιπλέον προσόν
Σχετική επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις
Μόνιμος κάτοικος Ημαθίας
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
Ικανότητα εργασίας με στοχοθετήσεις πωλήσεων
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS