Περιγραφή

Αλυσίδα ξενοδοχείων με δραστηριότητα στην Χαλκιδική, αναζητά Γενικό Διευθυντή που θα αναλάβει την συνολική ευθύνη
της εύρυθμης λειτουργίας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων, την διατήρηση του άριστου επίπεδου προσφερόμενων υπηρεσιών, την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη του προσωπικού και τον εφοδιασμό των ξενοδοχείων με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και τελικό στόχο την επίτευξη της κερδοφορίας του ομίλου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση διοικητικής ευθύνης στην λειτουργία ξενοδοχείων
Άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
Εμπειρία στην διαχείριση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
Εμπειρία στην αποτελεσματική διοίκηση και καθοδήγηση προσωπικού
Δυνατότητα δωδεκάμηνης συνεργασίας – Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS