Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά και στοχευμένο δίκτυο πωλήσεων αναζητά Βοηθό Οικονομικού Διευθυντή
για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας και ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/κατάλληλη υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων, τον καθημερινό έλεγχο για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και υπολοίπου ταμείου, τη διαμόρφωση και συντονισμός του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας με στόχο την κερδοφορία και τη διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων με στόχο την βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ), επιθυμητό MBA
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στο χώρο των τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Εξωστρεφής, ευχάριστη προσωπικότητα με άριστες κοινωνικές δεξιότητες
Δυναμική προσωπικότητα με υπευθυνότητα, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS