Περιγραφή

Εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου αναζητά Βοηθό Λογιστή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της σε άμεση συνεργασία με τον εξωτερικό της λογιστή.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα ασχοληθεί με το σύνολο των λογιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας και με βασικές αρμοδιότητες γραμματειακής υποστήριξης όταν αυτό είναι αναγκαίο.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 1-3 ετών από σε θέση με αντίστοιχα καθήκοντα
Απαραίτητη γνώση Λογιστικών – καταχωρήσεις παραστατικών
Γνώση ERP συστημάτων και γενικότερα προγραμμάτων μηχανογραφικής υποστήριξης – επιθυμητή γνώση Entersoft
Άριστη γνώση Αγγλικών, με πιστοποίηση τίτλου σπουδών
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Κάτοικος Δυτικής Θεσσαλονίκης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS