Περιγραφή

Εισαγωγική εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων και εσωρούχων, αναζητά Βοηθό Λογιστή για την κάλυψη των αναγκών της στην υποστήριξη
των καθημερινών λογιστικών εργασιών σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α  θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την ενημέρωση λογαριασμών, έκδοση τιμολογίων,
πραγματοποίηση συμφωνιών καθώς και με τις λογιστικές εγγραφές και καταχώρηση παραστατικών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας 
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ERP προγραμμάτων
Άριστες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη λεπτομέρεια
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS