Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο, αναζητά Βοηθό Γενικού Διευθυντή για την κάλυψη των αναγκών
αποτελεσματικής λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα επικουρεί τον Γενικό Διευθυντή στην εποπτεία των εταιρικών λειτουργιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών, στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων, στη διαχείριση των προϋπολογισμών και του οικονομικού προγραμματισμού και στην εποπτεία των συστημάτων πληροφορικής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο ΑΕΙ/ ΤΕΙ (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Πληροφορική ή συναφή τομέα)
Τουλάχιστον 5 χρόνια αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτερο διοικητικό ρόλο
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγράμματα CRM/ ERP και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
Χρηματοοικονομική αντίληψη και εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού, προβλέψεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Άριστες ηγετικές, οργανωτικές και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα συνεργασίας, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και στρατηγικής σκέψης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS