• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

A multinational company with international commercial presence and growth, is seeking for a Store Human Resources Manager.

 

Duties

The suitable candidate will be responsible for the selection and development of  a motivated team capable of achieving
the agreed objectives, the support of the implementation of the stores’s operating plan with relevant HR actions, the compliance
of HR operations with the country’s legal rules, HM routines and procedures and the implementation of the agreed actions set in order
to improve the Brand capital, the ICSS & the 4 axes indices.

 

Requirements

 Bachelor degree preferably in Business Administration or Human Resources
Very good command of the English language and PC literate
 Solid local labour law knowledge
 Post graduate degree in HR management and knowledge of reail market, and will be considered as extra qualifications
 Approximately 6 – 8 years working experience in the retail sector and at leaste 4 years in a HR managerial position
 Ability to inspire and motivate others, customer focused and results driven
 Negotiation and crisis management skills, business sense and ability to work under pressure

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS