• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Our client, a big industry with its headquarters in Crete (Heraklion), is seeking a full-time SAP FI/CO executive.

 

Duties

The suitable candidate will be responsible for implementing Financial Accounting and Cost Accounting with SAP ERP Financials.

 

Requirements

 Experience background: SAP FI and CO modules (2 to 5 years), certification will be appreciated
Relevant University/College degree in Finance or IT
 Ability to work under pressure and meet tight deadlines
 Outstanding capabilities in communication, presentation, with positive attitude and analytical mind
 Ability to travel

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS