• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Well known company in the services sector, leader in its field with a broad expansion in more than 100 countries worldwide, seeking to fulfill the position of Sales Manager, based in Thessaloniki.

 

The Role

Duties include but are not limited to:

Development, proposal and implementation of short and long term sales objectives, plans, programs and budgets related to major international clients
Direction and control of all sales operations to meet agreed sales targets worldwide
Ensuring efficient and effective international sales management

 

Requirements

Bachelor’s degree in related field, ideally finace or Business Administration and extensive professional training
 Master’s degree in Business Administration (MBA)
Minimum of 5 – 10 years of professional experience, most of which at a supervisory level
 Excellent command of the English language
 Advanced user of computers with up to date knowledge of technology
 Self-motivated, team player, results oriented
 Ability to travel abroad

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS