• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Δυναμικά αναπτυσσόμενη βιοτεχνική παραγωγική μονάδα χημικών πρώτων υλών αναζητά Sales Manager για την αναζήτηση
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών συνεργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό – Β2Β – με μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες λιανεμπορίου
και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση εμπορικής στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
τη χαρτογράφηση αγορών και την αναζήτηση κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών, την υποβολή προσφορών, τις διαπραγματεύσεις
και το κλείσιμο συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες, τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές και κλαδικές εκθέσεις για την αναζήτηση
νέων συνεργασιών, τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου για την τήρηση προδιαγραφών προϊόντων, τον έλεγχο τήρησης συμφωνιών παραλαβής – παράδοσης προϊόντων σε πελάτες και την τήρηση οικονομικών συμφωνιών και το σχεδιασμό στρατηγικής εξαγωγικού marketing

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 – 5 ετών στις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B
 Πτυχίο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης
 Άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Άριστη γνώση MS Office
 Δυνατότητα τακτικών επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS