• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Well known company providing industrial epuipment and machinery, based in Greece with branches in Bulgaria, Romania and Serbia , seeks to fulfill the position of Area Sales Manager, based in Bucurest, Romania.

 

Duties

The suitable candidate will develop, propose and maintain effective and profitable relationships with clients/ companies (B2B ) in the area of responsibility (Romania).

 

Requirements

 Significant previous experience in sales management (area sales manager, key accounts manager) in technical and/or packaging products
 Technical educational background (holder of degree from a technical or polytechnic university or college)
 Advanced user of the MS Office Suite (especially Excel)
Very good knowledge of English and Romanian is a must
Able to work on his/her own and without continuous supervision
 Sales driven and results oriented
Able to work with targets and under pressure
Willing to travel in the country

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS