• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Ηγετική βιομηχανία στον κλάδο των πρώτων υλών με ανεπτυγμένη διεθνή παρουσία μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αναζητά έμπειρο R & D Manager για την κάλυψη των αναγκών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διαχείριση των διαδικασιών Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) διασφαλίζοντας την αξιοποίηση όλων των πόρων τεχνολογίας και καινοτομίας για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ) ή Χημικού Μηχανικού
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA)
 Τουλάχιστον 5 – 8 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση από τον κλάδο της βιομηχανίας πρώτων υλών
 Αποδεδειγμένες δεξιότητες Project Μanagement και χειρισμού σχετικού λογισμικού
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Αναπτυγμένες διοικητικές ικανότητες
 Τάση προς επίτευξη και καινοτομία

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS