• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Marketing Manager
με πολύ καλά digital skills.

 

Καθήκοντα

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την προβολή και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας, αξιοποιώντας όλες τις παραδοσιακές
και σύγχρονες μεθόδους του Marketing (ATL, BTL activities, promotions, Social Media, Digital Marketing).

 

Απαραίτητα Προσόντα

Ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών στο Marketing
Τουλάχιστον 5 έτη σχετική επαγγελματική εμπειρία, ιδανικά από εταιρεία στο χώρο του λιανεμπορίου
Πολύ καλή γνώση και αξιοποίηση των Social Media
Γνώση των Digital Marketing activities

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS