• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία καταξιωμένη εισαγωγική – εμπορική εταιρεία αντιπροσώπευσης μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών / αξεσουάρ κλπ για μηχανές και μοτοποδήλατα, με πανελλαδική παρουσία και συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους αναζητά IT Specialist για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεών της στη Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την υποστήριξη και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των συστημάτων λογισμικού της εταιρείας (ERP, WMS), την εύρεση λύσεων και την πρόταση αναγκαίων αναβαθμίσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία
Τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή/και κάτοχος αναγνωρισμένων σχετικών επαγγελματικών πιστοποιήσεων
 Πολύ καλή γνώση SQL
 Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο proficiency)
 Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS