• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Leading listed group of companies seeks to fulfill the position of the International Customer Service Executive in order to empower their team in Thessaloniki offices.

 

The Role

The suitable candidate will be actively involved in the coordination of international customers’ welcome, support and management procedures.

 

Requirements

 Proficient use of the English language both written and oral (mother tongue or bilingual)
 
University degree preferably in Business Administration or Marketing
 At least 2-3 years of experience in an international departments in Greece or abroad
 Excellent command of Greek (proficiency level, both written and oral)
 Knowledge of Russian will be considered as an asset
 Ability to create professional documents and presentations using the MS Office software (Word, Power Point)
 Exceptional communication and organizational skills
 Ability to work under time pressure

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS