• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη εισαγωγική εταιρεία από τον χώρο της μόδας, με πολυετή παρουσία και εμπορική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Imports Executive – Italian Speaker για την περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η, για την επικοινωνία και την αλληλογραφία με τους προμηθευτές από την Ιταλία,
την ανάλυση προσφορών, την διαχείριση των παραγγελιών και τον έλεγχο διαδικασιών εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης
των εμπορευμάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γνώση Ιταλικών
 Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 – 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γνώση εισαγωγικών διαδικασιών
 Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS