• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Leading industry in its sector with significant international presence through subsidiaries in Europe and the USA, is seeking for an experienced Global Key Accounts Manager.

 

The Role

Duties include but are not limited to:

 Implementation of short and long term B2B sales objectives, plans, programs and budgets related to international clients
Direction and control of all sales operations to meet agreed sales targets
Ensuring efficient and effective sales management

 

Requirements

Bachelor’s degree in related field, ideally finance or Business Administration and extensive professional training
 Master’s degree in Business Administration (MBA) will be considered as an asset
Minimum of 3-5 years of  experience in B2B sales with demonstrated results in the packaging materials sector
 Excellent command of the English language
 Advanced user of computers with up to date knowledge of technology
 Self-motivated, team player, results oriented
 Ability to travel abroad frequently

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS