• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία καταξιωμένη εισαγωγική – εμπορική εταιρεία αντιπροσώπευσης μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών / αξεσουάρ κλπ για μηχανές
και μοτοποδήλατα, με πανελλαδική παρουσία και συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους αναζητά Web Developer για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεών της στη Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει είναι εξοικειωμένος με την ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και web εφαρμογών.
Μεταξύ άλλων θα αναλάβει την υποστήριξη και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των συστημάτων λογισμικού της εταιρείας (ERP, WMS), την εύρεση λύσεων και την πρόταση αναγκαίων αναβαθμίσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία
Τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή/και κάτοχος αναγνωρισμένων σχετικών επαγγελματικών πιστοποιήσεων
Άριστη γνώση σχεδιασμού βάσεων δεδομένων SQL/MySQL και διασύνδεσης CMS Eshop με ERP(Εntersoft)
 Πολύ καλή γνώση ASP.NET, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, CMS (Magento, Joomla)
 Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο proficiency)
 Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS