• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Ηγετικός ευρωπαϊκός όμιλος εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών με δραστηριότητα σε 15 χώρες, αναζητά Finance & Administration Manager με περιοχή ευθύνης την Β. Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την οικονομική και διοικητική επίβλεψη των καταστημάτων της περιοχής ευθύνης για την διασφάλιση της τήρησης των εταιρειών διαδικασιών, των κανόνων και προδιαγραφών λειτουργίας, την καθοδήγηση και παρακίνηση του προσωπικού και την επίτευξη των στόχων, καθώς και την ανάλυση και παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων (reports).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης (AEI)
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, συστημάτων ERP και Αγγλικών
 Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 5  ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε περιβάλλον πολυεθνικής
 Εμπειρία σε διοίκηση και παρακίνηση ομάδας
 Ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας οικονομικών στοιχείων
 Ανάληψη πρωτοβουλιών και εστίαση στο αποτέλεσμα
 Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS