• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Καταξιωμένη εξαγωγική βιομηχανία με ηγετική παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναζητά Exports Sales – Middle East Market με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων Β2Β με το υπάρχον και το δυνητικό πελατολόγιο της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία στις βιομηχανικές πωλήσεις και τις εξαγωγές – Β2Β
Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών στον τομέα ευθύνης – Μέση Ανατολή
Άριστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση Αραβικών ή Γερμανικών
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ικανότητα εργασίας κάτω από στοχοθέτηση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS