• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Description

Our client, a company specialized in today’s emerging business sectors and latest technologies, namely web applications, project management, human resources, research consultancy and online marketing services providing services throughout Europe and bringing accuracy, quality and solid results to its customers and partners, is looking for a Business Analyst for a contract based collaboration in Brussels, Belgium.

 

Duties

The suitable candidate will work on Business Analysis Projects.

 

Requirements

 Significant previous experience in IT (minimum 8 years), Business Analysis Consulting (minimum 5 years)
 Experience in public and/or large companies administrations (minimum 1 year)
 Excellent command of the English language (spoken & written)
 Outstanding capabilities in report drafting, preparation and presentation of management status reports
 Ability to travel

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS