• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Καταξιωμένη εταιρεία με αντικείμενο την πώληση οδοντιατρικών ειδών και υπηρεσιών, αναζητά Πωλητή για την ανάπτυξη της αγοράς και του πελατολογίου της, στον τομέα ευθύνης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την οργάνωση και διεκπεραίωση επισκέψεων σε πελάτες της εταιρείας,
την επίτευξη στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη του πελατολογίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Επιθυμητός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των ορθοδοντικών ή σε οδοντιατρικές εταιρείες ή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων σε περιοχές της επαρχίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS