• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία αναζητά για το εργοστάσιο της στην Κομοτηνή, Χημικό ή Πτυχιούχο Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου, με σχετική επαγγελματική εμπειρία.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα στελεχώσει το τμήμα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου και θα ασχοληθεί με την έρευνα, υποστήριξη και ανάπτυξη υπάρχοντων και νέων προϊόντων της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Κάτοχος πτυχίου Χημικού ή Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου
Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 – 3 ετών 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
 Άριστη διαχείριση χρόνου και ικανότητα επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων
 Εντοπιότητα στην Κομοτηνή ή σε όμορους νομούς

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS