• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική και εξαγωγική κλωστοϋφαντουργία, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων για την προώθηση των αντίστοιχων πρώτων υλών, σε στοχευμένο πελατολόγιο – Β2Β.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον χώρο του υφάσματος – πωλήσεις, εμπόριο, κατασκευή – λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας. Στόχος είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου και των κωδικών της εταιρείας σε επαγγελματίες του χώρου από όλη την Ελλάδα – βιοτέχνες, έμποροι κλπ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον πενταετής σχετική επαγγελματική εμπειρία
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδίων σε όλη την Ελλάδα
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS