• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εξειδικευμένο Ιατρικό Κέντρο με μεγάλο πελατολόγιο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων για την διεύρυνση και υποστήριξη των συνεργασιών του με επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την χαρτογράφηση της ιατρικής αγοράς , την διερεύνηση και διεύρυνση των συνεργασιών με επαγγελματίες και επιστήμονες στον τομέα ευθύνης – Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, την χαρτογράφηση του ανταγωνισμού, την υποβολή προτάσεων συνεργασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης των.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις B2B, σε κλάδους με έντονο ανταγωνισμό
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίτευξη στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου
 Ικανότητα ελκυστικών παρουσιάσεων αναφοράς στην Διοίκηση και γνώση επεξεργασίας δεδομένων πωλήσεων
 Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής (ΑΕΙ), σε συναφές αντικείμενο σπουδών
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εκτός Αττικής
 Δυναμικός, εξωστρεφής, συνεργάσιμος και ικανός για εργασία χωρίς συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS