• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Δυναμικά αναπτυσσόμενη βιοτεχνική παραγωγική μονάδα χημικών πρώτων υλών, αναζητά Υπεύθυνο Παραγωγής για την επίβλεψη διαδικασιών των μονάδων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τον προγραμματισμό και συντονισμό διαδικασιών παραγωγής σύμφωνα
με το καθορισμένο πλάνο παραγωγής, την εποπτεία και καθοδήγηση εργατών παραγωγής, τον έλεγχο και την οργάνωση πόρων παραγωγής και προμηθειών, βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών με μέριμνα προς το περιβάλλον και την επίβλεψη και συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της μονάδας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 3 ετών σε αντίστοιχο κλάδο
 Πτυχιούχος Χημικός/ Χημικός Μηχανικός/ Μηχανολόγος Μηχανικός
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γνώση συντελεστών παραγωγής
 Δυνατότητα τακτικών ταξιδίων για την επίβλεψη του συνόλου των μονάδων της εταιρείας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS