• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στον κλάδο της με έδρα σε νομό της κεντρικής Μακεδονίας, αναζητά Υπεύθυνο Παραγωγής και για την άμεση κάλυψη των αναγκών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Εργοστασίου και ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη Διοίκησης της Παραγωγής, της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Ποιοτικού Ελέγχου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού (Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης) ή Τεχνολόγου Τροφίμων
Τουλάχιστον 5  έτη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά από τον κλάδο των τροφίμων
 Εμπειρία στη διοίκηση ομάδας
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό & γραπτό λόγο)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS