• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών αναζητά έμπειρο Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εταιρικών Πωλήσεων B2B για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του πελατολογίου της στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διαχείριση, διεύρυνση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρείας μέσω του κλεισίματος και ανανέωσης συμφωνιών και της παρακολούθησης της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, και θα συμμετέχει στην διαμόρφωση κατάλληλου προωθητικού υλικού των υπηρεσιών (έντυπα, videos, παρουσιάσεις).

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3-5 έτη επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις B2B, αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Μarketing
Άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες (MS office, internet, online file sharing)
Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού, ορισμού και επίτευξης στόχων
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, αυτοπαρακίνηση και ικανότητα εργασίας χωρίς συνεχή επίβλεψη
Επικοινωνιακός, συνεπής, εξωστρεφής, με άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
 Κάτοχος αυτοκινήτου

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS