• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αναζητά Υπεύθυνη Πωλήσεων για την ενημέρωση των ιατρών και τη δημιουργία πελατολογίου στον τομέα ευθύνης (Αττική).

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει τη διαδικασία των ιατρικών επισκέψεων σε πελατολόγιο ιδιωτών ιατρών του νομού Αττικής,
με στόχο την ενημέρωση τους και το κλείσιμο της διαδικασίας πωλήσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επικοινωνιακές δεξιότητες
 Προσανατολισμός στη επίτευξη στόχων
 Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS