• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Γνωστό μικροβιολογικό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναζητά έμπειρο-η Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων για πλήρη απασχόληση.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη διενέργεια αιμοληψιών και την έκδοση και αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 Τουλάχιστον 3 έτη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Email, Internet)
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Ευγένεια, πελατοκεντρική προσέγγιση και συμπεριφορά
 Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS