• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Γνωστό ξενοδοχείο 4* με 160 κλίνες και μεγάλους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (καφέ, πισίνα, εστιατόρια) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αναζητά Τεχνικό Συντηρητή.

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τις ανάγκες συντήρησης της μονάδας για προγραμματισμένες και έκτακτες ανάγκες των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 1-3 στην τεχνική υποστήριξη ξενοδοχειακών μονάδων/ εγκαταστάσεων
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS